1. Saber valorar la importància del dret i la justícia per la vida d’una persona, com elements que ens identifiquen com a ciutadans i membres d’una col·lectivitat.
 2. Saber valorar el fet que la justícia té un paper clau com a mediadora en el moment de l’aparició de problemes o de conflictes entre diferents parts.
 3. Tenir coneixement de les diferents diversificacions del Dret.
 4. Conèixer el funcionament de les diferents institucions judicials a nivell català, espanyol i europeu.
 5. Entendre la funció del diferents protagonistes que intervenen en un judici.
 6. Posar-se en contacte amb un actor real del món de la justícia i interessar-se per la seva funció i experiències pràctiques.
 7. Conèixer el funcionament de la justícia en el món dels joves.
 8. Apropar-se al món de la justícia d’una manera directa com ara assistència a un judici, xerrada de professionals…, ja que el coneixement es construeix d’una manera més significativa i profunda quan els nois i noies s’apropen a la realitat d’una manera directa, sense intermediaris.
 9. Ser capaços de construir coneixements i saber-los aplicar a situacions que depassin el marc escolar i que formin part de les preocupacions de sectors socials més amplis.
 10. Conèixer el concepte de mediació i ser capaç d’aplicar-lo a casos concrets.
 11. Implicar-se en l’organització i representació d’un judici tot assumint un rol determinat.
 12. Aprendre a argumentar i a defensar raonadament les idees davant de situacions reals o hipotètiques vinculades a problemes socials o a conflictes que requereixen, en algun moment, la decisió de persones alienes per resoldre’ls o per fer justícia.
 13. Ser capaç d’utilitzar la gamificació per explicar conceptes determinats del món judicial.
 14. Ser capaç de realitzar un projecte de recerca amb tot el que això significa: cerca i sistematització de la informació, de les normes de presentació, dels terminis en la realització de les tasques, exposició i avaluació.