El procés judicial és el conjunt de procediments i tràmits judicials tendents a l’obtenció d’una decisió per part del tribunal de justícia cridat a resoldre la qüestió controvertida.

Un procés judicial el podem dividir en tres drets:

Dret civil

És la branca del dret on la discussió es porta a terme entre dos particulars.

Serveix per agrupar discussions.

En el dret civil el procediment s’inicia per una demanda presentada per un advocat en defensa del seu client.

Dret penal

És la branca del dret que té per objecte la sanció dels delictes. Es porta a terme entre un particular i l’Estat. Aquesta branca del dret rep el nom de dret públic.

Serveix per condemnar a les persones que cometen delictes i així defensar l’ordre públic i mantenir la seguretat.

És contenciós i administratiu

És la branca del dret on la discussió es porta a terme entre un particular u un

Es tracten els mateixos temes que en la branca civil, però la diferencia es que una de les dues part és una administració publica (ajuntaments, corporacions publiques…

Dret Laboral

La discussió es porta a terme entre un particular i una empresa o empresari

Només es tracten els temes quan fan referència a les relacions laborals és a dir les relacions que hi ha entre un treballador i una empresa.

 

En un procés judicial hi han diferents fases:

INSTRUCCIÓ:   Hi ha una denúncia d’un particular, on la investigació és dirigida per un jutge. Es poden prendre mesures per investigar o assegurar proves( entrades i escorcolls, pressions preventives, retirades de passaports). ­Es tanca la investigació amb un interlocutòria de processament.

FASE INTERMITJA: És on es trasllada tot l’expedient a un nou jutge, que no està investigant el cas perquè així, no el jutgin de fraude. D’això se’n diu que fa d’àrbitre. Es fan els escots d’acusació i defensa en l’audiència prèvia ( vista ”privada” on es proposen  proves i es concreten els temes a tractar a la vista).

JUDICI ORAL: Vista: és la part que solem veure a les pel·lícules. Es practiquen les proves: declaracions, interrogatoris…

RESOLUCIÓ: El jutge dicta la sentència. És on es poden presentar recursos a aquesta sentència.

EXECUCIÓ: Un cop la sentència és ferma. Serveix per fer executiu el que s’hagi resolt a la sentència.