En aquest apartat explicarem en que consisteix el nostre projecte, i els objectius que volem aconseguir alhora de realitzar-lo.